MŠ Jasenov

Materská škola Jasenov bola založená v roku 1966. V minulosti fungovala v budove spolu so základnou školou. V súčasnosti sa v budove nachádza  materská škola samostatne. Materská škola v Jasenove ja dvojtriedna, zriaďovateľom školy je obec Jasenov. Materská škola ponúka: celodenný pobyt detí v MŠ, kvalitný edukačný proces rozpracovaný v ŠkVP "Veselé deti spod Jasenovského hradu, možnosť pohybových činností na Multifunkčnom detskom ihrisku, na detskom Dopravnom ihrisku, oboznamovanie sa detí s AJ, logopedickú prevenciu atď. Dominantou školského dvora je vyše 90 ročná lipa. V súčasnosti školu navštevuje 25-30 detí prevažne z obce Jasenov.

 

 

 

Príďte sa o kvalite našich služieb presvedčiť na adresu Hlavná 239, Jasenov. viď Kontakt

Aktuality

Karneval v MŠ

13.01.2016 12:37

Vianočné vystúpenie detí MŠ Jasenov

15.12.2015 11:23
13.12.2015 v nedeľu  sa uskutočnilo už tradičné vystúpenie detí MŠ, na ktorom boli prítomní...