Aktuality

08.06.2017 13:26

Rozlúčka s predškolákmi a vystúpenie detí ku Dňu matiek - 16.6.2017 o 15.00 hod.

Školský výlet - 14.6.2017 - Spišský hrad a ZOO

Ukončenie prevádzky MŠ z dôvodu rekonštrukcie 16.6.2017

Brigáda rodičov - sťahovanie vybavenia MŠ do iných priestorov - 17.6.2017 sobota.

Ďakujem rodičom za spoluprácu a dobré vzťahy s MŠ počas celého školského roka.

Riaditeľka MŠ Mgr. Danka Kačurová

Späť