Sponzorské dary

 
1. Rok 2013 - p. Sovjak - 100 eur - nákup materiálu na Medovníkový domček
2. Rok 2014 - p. Macková - 20 eur - farba na oplotenie školského dvora
3. Rok 2014 - p. Katkovčin T. - 150 eur
4. Rok 2014 - p. Strechayová - 972,50 eur -  zakúpenie posteľných súprav (vankúše, paplóny, obliečky, prestieradlá)
5. Rok 2014 - p. Čerhit Viliam - 1 000 eur - plocha pod kolotočom, mraznička
6. Rok 2015 - p. Šimon Ján - 60 eur svietidlá do jednej z tried
 
 
 
Srdečne ďakujeme