Projekty MŠ

Projekty, v ktorých bola MŠ Jasenov úspešná:

1.  Rok 2009 - Grand z Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou - Výstavba Detského dopravného uhriska - poskytnutá čiastka 2 831,67 eur.

2. Rok 2009 - Program "Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009 - Ministerstvo školstva SR - poskytnutá čiastka 2 450 eur - pripojenie MŠ na internet, zakúpenie techniky a edukačného materiálu pre deti a pre administratívu MŠ.

3. Rok 2010 - Sponzorský príspevok Východoslovenská energetika a.s. (Šimon Ján) - poskytnutá čiastka 900 eur - zakúpenie podláh do tried MŠ, zakúpenie nových svietidiel do celej MŠ.

4. Rok 2012 - Dotácia z rezervného fondu premiérky Ivety Radičovej - výmena okien v MŠ

5. Rok 2014 - KomPrax - malý projekt v rámci národného projektu KomPrax - "Namaľuj si svoj sen" - 200 eur.

6. Rok 2014 - Projekt -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - MŠ zí eurskala - interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň v hodnote 2 916,00

7. November 2014 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - MŠ opäť získala - interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň v hodnote 2 916,00 eur