O nás

Prednosťou MŠ Jasenov je jej poloha v strede obce s výhľadom na zrúcaniny Jasenovského hradu, nachádzajúceho sa v blízkosti obce. Materská škola má vybavený školský dvor rôznym náradím, v areái sa nachádza  dopravné ihrisko určené na pohyb na detských bicykloch.  Dvor je esteticky upravený zeleňou, malým jazierkom. Devízou materskej školy je nadštandardná spolupráca školy s rodičmi detí navštevujúcich MŠ a so zriaďovateľom školy obcou Jasenov. O deti sa starajú kvalifikované učiteľky. Materská škola je zameraná na športové aktivity - jazda na detských bicykloch na dopravnom ihrisku, ktorým škola disponuje a uchovávaním ľudových tradícií obce. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.