Zamestnanci MŠ Jasenov

 

Mgr. Kačurová Danka - riaditeľka MŠ, triedna učiteľka starších detí

Mgr. Kovalíková Ľubica - triedna učiteľka mladších detí

PhDr. Katkovčinová Viera - učiteľka

Krokkerová Jana -  vedúca ŠJ

Bendíková Mária - kuchárka

Kalaninová Darina - školníčka