Náš "supervýlet" v Kamienke a Kolonici

Deň 29.4.2014 bol pre nás výnimočný a plný očakávania. Vychystali sme sa totiž na celodenný fantastický  výlet spolu s rodičmi, pánom starostom a celým personálom materskej školy. Cesta autobusom bola krátka, ale program na ranči v Kamienke bol pre deti nezabudnuteľný. Po zjedení výborného guľáša sme sa presunuli do hvezdárne v Kolonici, následne sme navštívili detské ihrisko (miestny" Bejvoč") . Plní zážitkov sme sa trocha unavení, ale šťastní vracali domov. Zá možnosť realizácie výletu ďakujeme zriaďovateľovi, ktorý plne hradil všetky náklady súvisiace s výletom pre deti a ich rodičov. SRDEČNE ĎAKUJEME!!!